Henrik Sunds gård

Topeliusesplanaden 25, vid korsningen med Lybecksgatan, mot nordost.
Topeliusesplanaden 25, vid korsningen med Lybecksgatan, mot nordost.
Detalj ur vykortet JHCE007 i serie 1910-6.


Den utökade byggnadsrätten resulterade snabbt i nya hus. Östra Esplanadgatan förändrades helt. I kvarteret 501 revs tulluppsyningsmannen Ossian Sunds sterbhus' gård på tomt nr 79 enligt den gamla stadsplanen. Tomten hade inropats 1858 av viktualiehandl. Henrik Sund, som bebyggde den. Hans änka och hennes medarvingar ärvde gården 1866, varefter den 1876 övertogs av hennes mans brorson, formannen Julius Sund. Dennes son, tulluppsyningsmannen och hamnmästaren Matts Julius Ossian Sund (d. 14.9.81 i Jakobstad) [Skall vara 25.8.1950 i Nykarleby, meddelade dottersonen Brynolf Blomqvist i Jakobstad.] och hans hustru Maria ärvde gården 1910 och ägde den till 1965. Den såldes då till byggnadsfirman Antell & Nylund, som rev gården och byggde ett 3-vånings bostads- och affärshus på tomten, det första s.k. parkhuset.


Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid. 600 f.


Läs mer:
Gården 1953.
Gården på 1950-talet.
Bagarstugan.
Karl Wenelius minnen.
Några äldre, ännu i staden levande Nykarlebysläkter. I. Sund av Woldemar Backman.
(Rev. 2009-01-11.)