Sunds kiosk

 

Alfred Sund byggde en kiosk för sina döttrar att sälja lemonad och bulla i åt folk, speciellt de som skulle besöka Kuddnäs och återvände därifrån. Det var en sommarkiosk som stod ungefär nedanför tredje fönstret från höger, mellan syrenhäcken som fanns där planket är i dag och landsvägen, som då var någon meter längre mot ån. Vägbreddningen för ca 25 år sedan tog flera meter av tomten.En bild av byggnaden, snöplogen som säkerligen kördes av Sunds lastbil och vars garage skymtar till höger. Dessutom köttkontrollen med skärmtaket och namnet ”Köttkontroll” på väggen. Att namnet funits på väggen har försvunnit ur mitt minne för den delen. Fotograferat någongång mellan 1937 när köttkontrollen byggdes och 1952 när gården blev museum. Förstoring.
Foto: Nykarleby fotoateljé/Gerda Mattsson. Kolorering: Peter Gullback 2022-03-22,.


Göta Lundvist f. Sund berättade för Lars Pensar.*     *     *
Österbottniska Posten, 18 juni 1937, nr 24, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2021-04-16.)


Läs mer:
Fler kiosker.
Nästan samma vy i slutet på 1920-talet.
(Inf. 2009-06-15, rev. 2021-04-16 .)