Tomtebo 2003


Tomtebo den 25 oktober 2003.


Tomtebostugan byggdes på 1940-talet och ägdes av familjen Schauman som ägde Wiks hotell i Nykarleby. Den fungerade som lekstuga för de schaumanska barnen. Sedan köptes stugan av Kalle Åström som flyttade den till Grisselön. I slutet av 1950-talet köpte min far, Holger Haglund, stugan och den fungerade några år som ett utfärdsmål för familjen. I medlet av 1960-talet flyttades den till Djupsten och 2004 revs den för att lämna plats för en ny och mera ändamålsenlig gäststuga.


Text och foto: Jan Haglund.
(Inf. 2005-12-03.)

 

*     *     *Tomtebo 1940–50-talet


Einar Sund, Tor Johnson och obekant framför lekstugan vid Wiks hotell. Förstoring.


Elisabet Sund
tillhandahöll.
(Inf. 2013-03-07.)


Läs mer:
Karta över Djupsten.
Holmströms lekstuga.
(Inf. 2005-12-03, rev. 2021-12-28 .)