Vattentornet i mitten på 1960-talet


Lybecksgatan vid korsningen med Gustav Adolfsgatan, mot öster.

Topeliusgatan, det vill säga gatan som gick parallellt med Lybecksgatan är här på väg att omvandlas till park. Karleborg närmast till vänster om vattentornet.

Foto: Rafael Sjöblom.


Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2004-03-14.)