F.d. Hanna Vidmans 1960-talet

Hanna Vidmans.
Källbackgatan 8 vid korsningen med Karleborgsgatan, mot nordost.
Det lilla huset till höger finns kvar.


Tomten inropades på auktion av skräddaränkan Anna Hjelt den 13 september 1859 för 20 rubel. På 1930-talet ägdes gården av Hanna Vidman. Efter att hon flyttat till åldringshem, blev staden småningom ägare. Gården revs i mitten/slutet på 1970-talet. År 1982 köpte Arne Blomqvist tomten av Runar Ekström och byggde 1983–84 huset som finns i dag.

Huset ser ut som om det blivit tillbygt vid vänstra gaveln.


Gösta Fagerholm tillhandahöll foto och Arne Blomqvist bidrog med fakta.
(Inf. 2007-03-28 .)


Heidi Nystrands minnen:

Jag kommer inte ihåg vem som bodde där före oss, men huset hade nog stått tomt en längre tid för det var ganska ruffigt. Men ruffigheten var spännande för oss ungar: det var lite spökigt att gå till tuppen, som låg i uthuset som gränsade mot ”Langraden”. Och Blåbäri-Aina i sin lilla stuga på andra sidan gatan verkade en aning ”häxlik” för oss som var behäftade med en något överdriven fantasi.
     Fotot måste vara taget efter att vi flyttade. När vi bodde där under senare delen av 1950-talet, stod en jättegran inne på gården. Mina två äldre bröder, Leif och Kari, brukade klättra upp i den för att tjuvröka. Intelligent – röken syntes ju i alla fall, så de åkte fast alla gånger! Trädet till höger vid grinden minns jag var en hägg. Vi åt av bären, smaken var söt-sträv.
     I den lilla stugan som syns längst till höger tror jag att ett äldre (syskon?)par bodde. Jag minns att åskan slog ner där en gång, men de två satt helt oskadda vid köksbordet när grannarna kom rusande; blixten hade gått in genom väggkontakten vid fönstret, och ramponerat kökstapeter och väggar rejält.
    Härligt med gamla bilder!

(Inf. 2007-04-01.)

Läs mer:
En skymt av södra gaveln.
Åsknedslaget i Österbottniska Posten.
(Rev. 2014-04-13.)