Hedströms gård

Trädgården och gårdsfasaden på Ida Westlins tid.
Trädgården och gårdsfasaden på Ida Westlins tid. Förstoring.
Elisabet Sund tillhandahöll bild.
(Inf. 2009-01-18.)Gullan Bergvall och Lilian Lund öster om Hedströms gård vid Borgaregatan 6, korsningen med Topeliusesplanaden, mot nordväst.
Lilian Höglund tillhandahöll bild.
(Inf. 2008-03-18.)


På norra sidan om Borgaregatan på tomt nr 60 låg handlande Abraham Westlins hus, från 1879 ägt av hans änka Ida Westlin till 1907, då gården såldes till normalskollärare Alexander Björklund, som i sin tur 1914 sålde den till direktor Gustaf Hedström. Den ägdes 1949 av f. stationsinspektören P.H. Hedström (d. 17.4.1960). Norra hälften av tomten ägdes 1926 av handl. Emil Nylund och från 1932 av fru Ida Männistö. Båda husen inköptes av byggmästare Arne Jungerstam 1966, revs och bebyggdes 1967—68 med ett 3-vånings bostadshus i betong.


Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid. 597.


Läs mer:
Gatufasaden skymtar i högerkant på ett foto av Axel Herlers Järn & Jordbruksmaskinaffär.
Eldsvåda i Österbotttniska Posten 1919.
(Rev. 2019-02-05 .)