J. H. Forsséns gård
Topeliusesplanaden 25, mot nordnordost.
Topeliusesplanaden 25, mot nordnordost.
Detalj ur mittpartiet på vykortet JHCE007 i serie 1910-6.Frälsningsarméns gård

Topeliusesplanaden 25, mot nordost. På skylten mellan de två sista fönstren torde det stå "Frälsningsarmén". En stolpe som stjälpts av den omkullblåsta björken i nederkant bortredigerad.
Topeliusesplanaden 25, mot nordost. På skylten mellan de två sista fönstren torde det stå ”Frälsningsarmén”. En stolpe som stjälpts av den omkullblåsta björken i nederkant bortredigerad. Förstoring. Hela originalbilden.
Foto: Holger Haglund 1957. Elisabet Sund tillhandahöll.
(Inf. 2007-12-05.)


Den följande tomten norrut mot Grev Tottgatan var nr 80. Den inropades 1858 av stadsfiskalen J.H. Forssén och ägdes 1861 av kofferdikaptenen Oskar Olson och 1876 av sjökaptenen J. Henriksson, som bebyggde tomten 1879. Den ägdes 1886—1904 av bankdir. Hugo Grundfeldt, vars arvingar sålde gården till gårdsägaren J. Forsman [1924]. Den köptes 1925 av rektor G. Yrjäs, som 1940 sålde den till veterinären N.H. v. Hellens. Denne sålde 1943 fastigheten till montören Gunnar Willman. Han överlät den till Stiftelsen Frälsningsarmén i Finland 1958. Den såldes till Jakobstads byggnadsbyrå 1965 och revs samt gav plats för ett andra 3-vånings bostadshus i den moderna lådstilen, det s.k. andra parkhuset.


Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid. 601.


Gårdsköp.
Bankdir. Hugo Grundfelts sterbhus ägande gård och tomt n:o 80 vid Östra Esplanadgatan försåldes i måndags, enär tidigare köp återgått, till gårdsägaren Johannes Forsman härstädes för ett pris av 56,000 mk. Tillträdet skedde genast.


Österbottniska Posten, 1 februari 1924, nr 5, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-10-15.)Willmans gård


Gården målad av J. V. Casén år1943 från den numera igensatta Källbackgatan med esplanaden i bakgrunden. Notera den fina förstukvisten! Casén har målat många tavlor under 1940–50-talen. Förstoring.
Benita g. Fors, samt Anna och Gunnar Willman hemkomna från Sverigeresa, gissningsvis 1951. Förstoring.


Benita Fors tillhandahöll. Tavlan först publicerad på facebookgruppen Nykarleby.
(Inf. 2015-04-27.)


Läs mer:
Några av Willmans lastbilar.
Willmans verksamhet på Nålön.
Frälsningsarmén i Nkby 70 år i Österbottniska Posten.
Karl Wenelius minnen.
Nästa gård norrut och söderut.
Nykarleby i konsten.
(Rev. 2022-10-15 .)