Beskrifning öfer alla de Hus och byggnader, som vid NyCarleby Regale Bränneri äro af Bränneriets Arrendator Cammarrådet välborne Herr Eric af Wetterstedt upbygde,
Upprättad Den 4. Januarii, 1788.

[1. forts.] Characteurs Byggningen
Transkriberad text.

[2.] Brännhuset
Transkriberad text.

Notera att beskrivningen är klistrad på ett annat dokument!
NyCarleby Regale Bränneri D 4 Januarii år 1788.

J. F. Bergström

 


Källa: Riksarkivet, Arninge: Bränneri- m. fl. direktioners arkiv. Hufvudarkivet. E:c, Skrifvelser från länen, Vasa län, 1775–89.


Läs mer:
Sidan 1.
Sidan 3.
(Inf. 2014-02-26, rev. 2018-10-11 .)