Beskrifning öfer alla de Hus och byggnader, som vid NyCarleby Regale Bränneri äro af Bränneriets Arrendator Cammarrådet välborne Herr Eric af Wetterstedt upbygde,
Upprättad Den 4. Januarii, 1788.

[forts. 12.] Stallet
Transkriberad text.


[13.] Ett Afträdeshus
Transkriberad text.


[14.] Ett större Fähus
Transkriberad text.


[15.] En Foderlada

Transkriberad text.


[16.] Ett mindre Fähus
Transkriberad text.


[17.] Ett Svinhus
Transkriberad text.

 Transkriberad text.
Transkriberad text.
Transkriberad text.
Transkriberad text.
Transkriberad text.
Transkriberad text.


NyCarleby Regale Bränneri D 4 Januarii år 1788.

J. F. Bergström

 


Källa: Riksarkivet, Arninge: Bränneri- m. fl. direktioners arkiv. Hufvudarkivet. E:c, Skrifvelser från länen, Vasa län, 1775–89.


Läs mer:
Sidan 12.
Sidan 14.
(Inf. 2014-04-11, rev. 2014-05-13 .)