Beskrifning öfer alla de Hus och byggnader, som vid NyCarleby Regale Bränneri äro af Bränneriets Arrendator Cammarrådet välborne Herr Eric af Wetterstedt upbygde,
Upprättad Den 4. Januarii, 1788.

[18.] Ett Byggnads Materialhus
Transkriberad text.


[19.] Kohlhuset
Transkriberad text.


[20.] En Klensmedja
Transkriberad text.


[21.] En Kalkboda

Transkriberad text.


[22.] En
Is Källare
Transkriberad text.

 
NyCarleby Regale Bränneri D 4 Januarii år 1788.

J. F. Bergström

 


Källa: Riksarkivet, Arninge: Bränneri- m. fl. direktioners arkiv. Hufvudarkivet. E:c, Skrifvelser från länen, Vasa län, 1775–89.


Läs mer:
Sidan 13.
Sidan 15.
(Inf. 2014-04-03, rev. 2014-06-17 .)