Beskrifning öfer alla de Hus och byggnader, som vid NyCarleby Regale Bränneri äro af Bränneriets Arrendator Cammarrådet välborne Herr Eric af Wetterstedt upbygde,
Upprättad Den 4. Januarii, 1788.

[forts. 22.] Is Källare
Transkriberad text.


[23.] En Dranklåra
Transkriberad text.


[24.] En annan Dranklåra
Transkriberad text.

 
NyCarleby Regale Bränneri D 4 Januarii år 1788.

J. F. Bergström

 


Källa: Riksarkivet, Arninge: Bränneri- m. fl. direktioners arkiv. Hufvudarkivet. E:c, Skrifvelser från länen, Vasa län, 1775–89.


Läs mer:
Sidan 14.
Sidan 16.
(Inf. 2014-04-11, rev. 2014-08-27 .)