Alarik Achrén 1854–1932


Achrén, Karl Anshelm Alarik, f. 16.2.1854 Åbo, d 1932. Bodde i Helsingfors, Nystad 18811891, Nykarleby 18911899, provincialläkare, Korpo i början av 1900-talet och i Ikalis. Av hans produktion finns i museet 50 glasnegativ. Ingår i museets basutställning sedan 1999.


Källa: Översättning av personfakta i Fotografregistret på Finlands fotografiska museums webbplats.Funktionärernas sammanträde den 17 oktober 1899.

Sällskapets ombudsman i Nykarleby, doktor Alarik Achrén, hade anmält att han såsom numera utnämnd provincialläkare i Ikalis bortflyttat från orten, hvarför han föreslog till sin efterträdare i ombudsmannabefattningen seminarii lektorn Gustaf Hedström, som äfven skall ha förklarat sig villig att åtaga sig förtroendet. Med anledning häraf beslöts att till ombudsman i Nykarleby föreslå lektor G. Hedström. Äfven skulle för Bestyrelsen anmälas att ombudsmannabefattningen i Forssa är obesatt altsedan kommerserådet A. Borgströms frånfälle.


Svenska litteratursällskapet, Fö̈rhandlingar och uppsatser 13 1899, tryckt 1900.
(Inf. 2022-10-16.)


Läs mer:
Några ord av Wold. Backman.
Fanny Gylling, född Achrén av Lars Pensar.
Dottern Helga Maria var hospitant.
(Inf. 2003-10-14, rev. 2023-02-15 .)