Karl Ahlskog död

Senaste söndag avled stilla på Malmska sjukhuset byggmästaren Karl-Johan Ahlskog i en ålder av 73 år.

K. J. Ahlskog var en i de vidaste kretsar känd och uppburen människa. Han var en av de skickligaste yrkesmännen inom sin bransch och välkänd som sådan men han var också en hjärtegod och vänsäll människa och hade därigenom stor vänkrets. Han utbildade sig i ungdomen till byggmästare vid Industriskolan i Vasa, men det var som arkitektonisk skapare han kom att verka. Han utbyggde sin utbildning i olika arkitektfirmor både i vårt land, Sverige, Tyskland och Danmark, delvis som statsstipendiat. I Sverige arbetade han bl.a. åt dåvarande hovarkitekten Torben Grut. Otaliga är de byggnader, både stora skapelser, fabrikskomplex, hotell, våningshus och egnahemsvillor, luxuösa och enkla, som han skapat. Skickligt och vaket har han följt med tidens strömningar inom arkitekturen o. produktiv har han varit som få. Klassiskt rena linjer, modern funktionalism i dess goda former eller sirlig jugendstil, allt har han behärskat. Och under senare år har han t.ex. visat att han ingalunda blivit på sidan i utvecklingen. De modernaste skolorna i vår landsända har han ritat, liksom de nyaste bostads- och fabrikskomplexen i såväl Jakobstad som i storstäder i södra Finland. När sjukdomen tvang honom att lägga ned sin skapande penna arbetade han just med ett jättehus i en sydfinsk stad.

K. J. Ahlskog hann med mycket. Han hann också verka i olika städer och samhällen i vårt land och utomlands. Statsstipendier pris, och uppskattning har han vunnit. Själv fikade han dock inte efter dem. Ett stilla liv fyllt av arbete var hans livsideal, familjekärleken, intresset och omsorgen för barn och barnbarn hans kraftkälla. Det är förståeligt att han slog sig ned här i Nykarleby, då vandringsåren började trötta. Han skapade sig en trivsam hemmiljö, en plats där barnen gärna samlades vid högtider, en omgivning som gav arbetsfrid. Under de tretton åren, som den forne Nedervetilpojken var Nykarlebybo, knöt han många varma vänskapsband. Det har varit gott, att kunna kalla en människa med ett så givmilt hjärta och en så ljus livssyn sin vän.

Den bortgångne sörjes närmast av maka, barn och barnbarn. Jordfästningen äger rum i Jakobstad.


Österbottniska Posten nr 48/1955.
Lars Pensar tillhandahöll.


På kopian fanns även:

FÖRLOVNING
har 29. 11. -55 eklaterats av pastor Lars Sigfrids, Norrskata, och sacr. min. kand. Elli Jern, Nykarleby.


Läs mer:
Ahlskogs egen gård.
Kristliga folkhögskolans internat (1941) av Runar Hedberg.
Sålda tomter i Österbottniska Posten 1946.
Tontauktion i Österbottniska Posten 1946.
Förslag till läkargård av Erik Birck 1946.
Ombyggnadsförslag av stadskvarnen av Erik Birck 1948.
Målvakt ansåg att Ahlskog skulle ta sig an gamla kvarnen 1949.
Övervakare vid kraftverksarbeten av Erik Birck 1952.
Busstationens invigning i Österbottniska Posten 1954.
Ahlskog omnämnd av Anita Wikman.
Ahlskog i Märkessmän och -kvinnor i Karlebynejden.
Ahlskog gjorde ritningarna till Klippan.
Fler artiklar ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2006-03-04/HK, rev. 2018-10-02 .)