AHLSKOG, Karl Johan, byggmästare, född 8 november 1883 i Nedervetil, död 27 december 1955 i Jakobstad. Föräldrar bonden Karl Leandersson Simonsbacka och Brita Emilia Paasila. K.J. Ahlskog var bördig från Nedervetil och utdimitterades från Vasa industriskolas kommunikationsavdelning 1903 och dess husbyggnadsavdelning 1905.

Efter industriskolan fick han anställning som ritare i Fr. Thesleffs arkitektfirma i Vasa. Med statsstipendium reste han 1906 till utlandet för fortsatta studier. Han arbetade två år i Berlin och en tid i Köpenhamn. Åren 1908–10 arbetade han i Stockholm hos hovarkitekten Torben Grut som bl.a. planerade en restaurering av det kungliga slottet.

År 1909 kom Ahlskog till Jakobstad för att som Gruts representant övervaka byggandet av Ph.U. Strengbergs nya tobaksfabrik, Bostads Ab Frams hus samt F.B.K:s hus. Senare har det kommit i dagen att han gjorde egna ”skuggritningar” till dessa byggnader och hans ritningar till Frams hus förverkligades. Från år 1911 arbetade han som självständig ritare och entreprenör i Jakobstad. Han uppförde bl.a. Schaumans hus, Mekaniska verkstaden samt ett tiotal sommarvillor i jugendstil i staden och dess omnejd.

Åren 1914–18 verkade han som stadsbyggmästare i Ekenäs. Därefter fick han tjänst som byggnadschef och arkitekt vid Ab Tervakoski bruk. Där byggde han ett 70-tal bostads-, fabriks- och lantmannabyggander under åren 1918–22.

Därefter bosatte han sig i Helsingfors och arbetade vid Ab A. Palmgrens byggnadsbyrå. Som arbetschef var han med om en hel del större arbeten, t.ex. för bergsrådet Baumgartner i Lovisa och konsul Rettig i Åbo. År 1927 blev han privat byggmästare och konsult.

Han bodde i huvudstaden till 1945 då han flyttade till Nykarleby. Han ritade och uppförde hotell, affärspalats, ungdoms- och teaterhus, biograflokaler, folkskolor, kommunalhem, sinnessjukhus etc. såväl i huvudstaden som på andra orter i landet. I Jakobstad planerade han bl.a. Armirohuset, firman Nars stora byggnadskomplex och det Forska huset. I Gamlakarleby ritade han bl.a. utvidgningen av Societetshuset (1942), Keskipohjanmaas hus (1940–42), Hotell Grand (1939–40) och Slottes affärshus vid Storgatan (l 939–40). Även Ab Hud- och Skinncompaniets byggnad vid Fabriksgatan 27 och Terasshuset är ritade av Ahlskog. Han planerade GSF:s segelpaviljong år 1908 samt restaureringen av byggnaden 1946. Bostaden vid Östra kyrkogatan 71 är ritad av Ahlskog. Villa folkskola fick en ny byggnad i början av 1950-talet enligt hans ritningar. I Nedervetil brann den endast tre år gamla ungdomslokalen år 1913. Ahlskog gjorde ritningarna till en ny Gillestuga utan ersättning. Redan i oktober samma år kunde den nya lokalen invigas.

Karl Johan Ahlskog var en ovanligt produktiv byggmästare och hans arkitektur präglas av en fin känsla för klassiska former och proportioner, som han tillägnade sig redan i början av sin karriär. Han dog 1955 på Malmska sjukhuset i Jakobstad, 72 år gammal. Gift med Maria Sofia Stenström, född 17 januari 1887 i Petalax.


P.T. i Märkesmän och -kvinnor i Karlebynejden (1999).
Styckebrytningar införda.
Håkan Ahlnäs tillhandahöll.


Läs mer:
Minnesruna över Karl Ahlskog.
(Inf. 2018-01-14, Zacharias Topelius 200-årsdag, rev. 2018-01-14 .)