Alexej Apostol 1866—1927


Apostol, Alexej (f. 6/1 1866 Aten, d. 20/6 1927 Hfrs), militärmusiker, musikmajor 1920. Den föräldralöse A. kom till Finland med Finska gardets soldater, då de återvände från rysk-turkiska kriget 1877—78 och upptogs av dem som ett slags fosterson. Erhöll musikalisk utbildning bl.a. i Helsingfors musikinstitut och fungerade 1890—93 som kapellmästare vid Finska dragonregementet, 1893—99 vid Åbo bataljon och 1899—1901 vid Finska gardet. Efter den inhemska militärens upplösning bildade A. den av framstående militärmusiker sammansatta Helsingfors hornorkester, som han ledde och även med framgång turnerade med utomlands. Sedan Finland blivit självständigt, fungerade han som chef för Vita gardets musikkår och som arméns överkapellmästare.


Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
A. var kapellmästare vid Sång- och musikfesten 1914.