Johan Jakob Bäck 1824—1879


Bäck, Johan Jakob
(f. 4/5 1824 Nkby, d. 23/1 1879 Vasa), folkkirurg. B., som lärt sig sårbehandling och massage av en gumma, började 1839 självständigt behandla olika lindrigare utvärtes åkommor, t.ex. benbrott och ledvrickningar. Ryktet om hans skicklighet spred sig över hela landet och nådde t.o.m. utanför dess gränser. Collegium medicum gav honom 1862 rätt att utöva den lägre fältskärskonsten i Nykarleby socken, och 1867 blev han stadsfältskär i Vasa.


Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
Bäck i Bäck i Forsby by av Nykarleby socken. Hemman och släkt 1549—1934 av Woldemar Backman.
Folkkirurgen Jakob Johannes Bäck och madam Renström av Erik Birck.
Madam Renström av Hilda Olson.
Bäck i Nykarleby provinsialläkardistrikt ... av Woldemar Backman.
Nykarleby-minnen av K. V. Åkerblom i Österbottniska Posten 1932.
Kirurgen Matts Bäck, Johan Jakobs bror, i Norra Posten.
Kommentar till Nabopolassars text i Åbo Underrättelser.
Minnestavla.
Jakob Johannes Bäck i Österbottniska Posten 1927.
Vid Johan Jakob Bäcks graf i Vasabladet 1879.
(Rev. 2018-03-19 .)