Johan Jakob Bäck 1824—1879


Bäck, Johan Jakob
(f. 4/5 1824 Nkby, d. 23/1 1879 Vasa), folkkirurg. B., som lärt sig sårbehandling och massage av en gumma, började 1839 självständigt behandla olika lindrigare utvärtes åkommor, t.ex. benbrott och ledvrickningar. Ryktet om hans skicklighet spred sig över hela landet och nådde t.o.m. utanför dess gränser. Collegium medicum gav honom 1862 rätt att utöva den lägre fältskärskonsten i Nykarleby socken, och 1867 blev han stadsfältskär i Vasa.


Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
Kommentar till Nabopolassars text i Åbo Underrättelser. 1866
Ny kirurg i Nykarleby. 1874
Vid Johan Jakob Bäcks graf i Vasabladet 1879.
Kirurgen Matts Bäck, Johan Jakobs bror, i Norra Posten. 1883
Madam Renström av Hilda Olson. 1901
Bäck i Nykarleby provinsialläkardistrikt ... av Woldemar Backman. 1927
Jakob Johannes Bäck i Österbottniska Posten 1927.
Nykarleby-minnen av K. V. Åkerblom i Österbottniska Posten 1932.
Bäck i Bäck i Forsby by av Nykarleby socken. Hemman och släkt 1549—1934 av Woldemar Backman. 1935
Folkkirurgen Jakob Johannes Bäck och madam Renström av Erik Birck. 1980
Minnestavla. 2010
(Rev. 2022-10-30 .)