M I N N E S R U N O R


ELIEL BACKLUNDDen 7 februari 1983 avled i Nykarleby förre verkmästaren i träslöjd vid folkskollärarseminariet Jakob Eliel Backlund. Han var född i Jeppo den 30 december 1883. Vid sin bortgång var han 99 år gammal och Nykarleby stads äldsta invånare.

I sin ungdom besökte han Hantverkarskolan i Nykarleby och Kronoby folkhögskola. Därefter försökte han sin lycka i Amerika, arbetade bl.a. i en järngruva, som skogsarbetare och som snickare vid ett snickeri. Efter återkomsten till hemlandet erhöll han tjänst vid orgelsnickeriet i Bennäs och tilldelades år 1902 som den sista i Nykarleby gesällbrev efter att som provarbete ha tillverkat en toalettbyrå. Hans provarbete blev bedömt med vitsordet berömligt. Därefter ägnade han sin tid och sitt intresse åt snickeriarbeten som alltid fyllde höga krav.

När verkmästarbefattningen vid Nykarleby seminarium år 1917 blev ledig fick han lön för sina gedigna insikter på sitt specialområde. I konkurrens med väl meriterade medsökande blev han nämligen utnämnd till verkmästare. Han berättade själv med stolthet att det var direktor K. J. Hagfors som avgjorde ärendet till hans fördel eftersom Hagfors kände till hans skicklighet inom snickeribranschen. Ordinarie verkmästare var Backlund sedan under tiden 1 juni 1917 till den 31 juli 1952. Under denna tid hann han vägleda 35 årgångar av folkskollärare i slöjd. Av sina elever krävde han noggrannhet och en god formgivning. De kraven har förmedlats vidare av de folkskollärare som han handledde.

Efter sin pensionering fortsatte han att tjänstgöra som timlärare i slöjd vid seminariets övningsskola.

För sitt hem i Nykarleby valde han ett kargt berg, byggde huset och gjorde gårdsplanen till en blomstergård.

Som medlem av Nykarleby drätselkammare och taxeringsnämnd medverkade han även i det kommunala livet.

Sina sista år vistades han först på De gamlas hem och därefter på stadens åldringshem Östervall. Ännu på gamla dar hade han ett fenomenalt minne och kom ihåg sina elever samt deras prestationer och vitsord.

Eliel Backlunds namn kommer att med aktning och erkänsla bevaras i minnet av alla de lärare som under sin seminarietid åtnjöt hans undervisning i träslöjd.


Gösta Cavonius.


Svenska Folkskolans vänners kalender (1983).
Rabbe Sandelin, SFV, digitaliserade början och Stig Haglund tillhandahöll slutet.


Läs mer:
Eliel Backlund av Max H. Furu.
(Inf. 2018-04-11, rev. 2018-04-11 .)