Backlunds på Bergelund 1950

Hej!
Ett foto från Bergelund år 1950, (idrottsgården ligger där nu) föreställande familjen Backlund med släkt och vänner!

Bakre raden från vänster: Verner Backlund med dotter Gun-Lis i famnen, Gunnel Backlund, Elsie Virtanen Gunnar Backlund och Oscar Backlund.
Mellanraden från vänster: ”Lam Hanna” som bodde i ett litet hus vid Skogsparken, Tyyne Backlund, Saga Backlund, Edit Backlund (gift Sundkvist) Lisa Backlund, Toivo Virtanen, Erik Backlund och Armas Pihlainen.
Främre raden från vänster: Maj-Britt Backlund, Kai Virtanen, Agneta Backlund, Carl-Eric Backlund samt i vagnen troligtvis Mona Backlund.


Carl-Eric Backlund tillhandahöll.
(Inf. 2012-06-27, rev. 2012-06-27 .)