Woldemar Backman 1870—1946


Woldemar Backman.Backman, Herman Woldemar (f. 9/3 1870 Nkby lk, d. 18/3 1946 Jstad), läkare, med. o. kir. dr 1899. Som nybliven läkare slog sig B. ned i Jakobstad, där sjukvården länge hade försummats. Han arbetade energiskt för inrättandet av ett sjukhus på orten. Tack vare en donation av kommerserådet tillkom Malmska sjukhuset i Jakobstad, vars förste överläkare var B. 1908—17. Efter att en tid ha varit stadsläkare i Vasa blev B. provinsialläkare i Nykarleby och bosatte sig på fädernegården Juthbacka. Han deltog verksamt i kampen mot tuberkulos och hygieniska missförhållanden, men ägnade därjämte sitt forskarintresse åt emigrationsproblem, befolkningsstatistik, genealogi (han betraktas som vägröjare i Finland för en tillämpad genealogisk forskning), m.m. B. utgav en stor mängd medicinska undersökningar och populära skrifter om sjukdomar i matsmältningsorganen samt de medicinsk-historiska arbetena Nykarleby provinsialläkardistrikt 1870—1920 (1927) och (tills. m. S. Savonen) Lungsotens förlopp i Finland 1771—1929 (1934, även på fi. o. ty.). Erhöll e.o. professors titel 1918. (R. Mannil, W.B., 1965).

B. och hans hustru Elisabet f. Nylund, 1870—1950), som också var läkare, var två centralgestalter i svenska Österbottens liv.Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
Prosa.
Innehållsförteckningarna till Nykarlebynejden I och II.
Skrifter av W. B. med anknytning till Nykarleby finns i Bibliografin under Historia, Historiker och Genealogi.
Backman utnämnd till provincialläkare. 1923
Tacksägelse. 1923
Jutbacka gård såld. 1927
Hälsovårdsnämndens årsberättelse. 1928
En släkt Backman jämte ättlingar på kvinnolinjen av Woldemar Backman. 1929
Omnämnd i en krönika av Kurre. 1929
Backman obducerade Vihtori Kosola. 1936
Finlands Vita Ros.
Kollation för D:r Elisabet Backman och professor Wold. Backman i Österbottniska Posten 1937.
Elisabet Backman 70 år i Österbottniska Posten. 1940
Woldemar Backman 70 år i Österbottniska Posten. 1940
Hanna Idströms dödsfall.
Minnesruna i Svenska Folkskolans Vänners kalender. 1946
Backman var elektor.
Några rader ur Woldemar Backman, En levnadsteckning av Ragnar Mannil. 1965
Till professor Woldemar Backmans 100-årsminne av Ragnar Mannil. 1970
Makarna var engagerade i Föreningen Folkhälsan. 1972
Juthbacka- och Lillstuguminnen av Gunn Pipping. 2008
Från 1900 eller slutet av 1800-talet. Kan vara Professor Backman”.
Backman hade mottagning på Kyrkogatan.
En kavalkad från Juthbacka i det tjugonde seklet av Lars Pensar. 2020
Presentation av Hygien, arv och svenskhet. Provinsialläkaren Herman Woldemar Backman 1870–1946. 2020
Woldemar Backman var modern för sin tid – ny biografi över läkare och politiker i Österbottens Tidning. 2020
Österbottnisk drivkraft – och rasbiolog av Henrik Othman. ÖT 2020

Backmanin Sukuseura ry.
(Rev. 2024-06-27 .)