Dödsfall. Den 6 dennes avled i sitt hem i Malaks häradshövdingen i Nykarleby domsaga lagmannen Johan Fredrik Barck omkring 72 år gammal. Född i Tusby 1847 blev Barck student 1866 och antogs efter slutförda juridiska studier till auskultant i Wasa hovrätt 1871. Tre år senare erhöll han vicehäradshövdingstitel. Sedan han på grund av särskilda förordnanden förvaltat Jyväskylä domsaga anställdes han vid Wasa hovrätt, först såsom kanslist samt senare till en början som registrator och därefter som extra fiskal, tills han 1885 blev notarie. Till häradshövding i Nykarleby domsaga utnämndes han 1888 och kvarstod i denna tjänst till 1904, då han erhöll transport till enahanda tjänst i Närpes domsaga.

Lagman Barck var känd såsom en förtjusande och rättrådig tjänsteman, vilken aldrig dagtingade med vad lag och rätt krävde. Av flera umgänges vänner var han uppskattad såsom en flärdfri och stillsam men sympatisk personlighet. Han sörjes närmast av maka i andra giftet [Anna], född Nylund, samt sin son och tre döttrar. Jordfästningen äger rum i stadens kyrka i morgon söndag klockan 1 på dagen.


Österbottniska Posten 10 januari 1920 nr 2, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Barck ägde f.d. Samskolan.
Barck ägde f.d. Dyhrska gården.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
Domare residerade på Domarbacka.
Barcks villa.

Begravningsreferat i Österbottniska Posten, 16 januari 1920, nr 3, s. 2 i Nationalbibliotekets digitala samlingar. Texten tryckt med fraktur börjar i första spalten strax ovanför Veckans eko.
(Inf. 2018-04-20, rev. 2023-04-01 .)