Johan Ludvig Birck 1886—1971


Birck, Johan Ludvig (f. 18/6 1886 Nkby, d. 1/5 1971 Jstad), skolman, erhöll skolråds titel 1953. B. utexaminerades 1909 från Nykarleby seminarium och var verksam som folkskollärare i Jakobstad 1909—20 och 1927—53, under mellantiden i Hfrs. Han skrev ett stort antal lokalhistoriska arbeten och var känd som en flitig släktforskare.Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
Birck i Seminariets matrikel. 1958
Minnesruna i Svenska Folkskolans Vänners kalender.
Möten med Johan Ludvig Birck av Håkan Andersson.
Notis i Österbottniska Posten om Bircks 80-årsdag.
Prosa av B.
Stadsplan ritad av B.
Far till Erik Birck.
(Rev. 2023-02-09.)