Gustav Björkstrand 1941


Björkstrand, Hilding Gustav Mattias (f. 25/10 1941 i Karleby), präst, teol. dr 1976. B. var 1965—69 svensk skolungdomspräst i Hfrs, 1971—75 rektor för Kristliga folkhögskolan i Nykarleby och 1978—83 t.f. professor vid teologiska fakulteten vid Åbo Akademi. Han utnämndes 1983 till andre undervisningsminister (kulturminister) och har på denna post bl.a. strävat efter att lösa frågan om högskoleundervisningens organisering i Vasa. I sin doktorsavhandling (1976) behandlade han den s.k. Åkerblomsrörelsen, en finlandssvensk väckelserörelse som tilldrog sig stor uppmärksamhet på 1920- och 30-t.


Uppslagsverket Finland, Supplement (1985).


B. är sedan 19XX rektor och professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi.


Läs mer:
Ett utdrag ur B:s bok om Kristliga folkhögskolans föreståndare Johannes Nyström.