Dr. Otto Blåfield.

Senaste söndagsförmiddag avled å Fäboda kuranstalt förre provinsialläkaren i Gamlakarleby distrikt och läkaren vid Fäboda kuranstalt, med. lic. Otto Johan Blåfield. Dr Båfield hade ett par dagar känt sig illamående och därför mestadels legat till sängs. Vid 9 tiden på morgonen i söndags hördes från hans rum starka snarkningar, men man ville icke störa honom ännu. En timme senare blev det emellertid tyst i rummet, man knackade på, men ingen öppnade, varför man ansåg rådligast att genom fönstret till doktorns rum taga sig in dit. Dr Blåfield låg död i sin säng. Från staden tillkallades läkare, vilken anser den sannolika dödsorsaken vara hjärnblödning.

Dr Blåfield var född i Tammerfors den 9 december 1867 och var vid sin död således 68 år gammal. Han avlade tandläkarexamen 1894 och var den förste, som avlade denna examen i Finland efter det tandläkarundervisning vid Helsingfors universitet införts. Med. licentiat blev han år 1900.


Österbottniska Posten, 26 juni 1936, nr 26, s. 1.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
B. var stadsläkare. Otto Blåfield av Woldemar Backman.
Fler artiklar ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2021-10-23, rev. 2021-10-23 .)