Elias Brenner 1647—1717


Brenner, Elias (f. 18/4 1647 Storkyro, d. 16/1 1717 Sthlm), miniatyrmålare, kopparstickare, fornforskare och numismatiker, adlad 1712 (jfr släktöversikten). B. blev efter skolgång i Nykarleby och Björneborg 1663 student i Uppsala, där han p.g.a. sina arkeologiska insikter och sin skicklighet i teckning 1668 anställdes som ritare vid Antikvitetskollegium. Under de närmast följande åren avtecknade han en stor mängd minnesmärken i Finland (1670—72, bl.a. ca 40 kyrkor och de viktigaste slotten) och i Sverige (1673). Därefter ägnade han sig åt miniatyrmåleriet, inom vilket han blev internationellt ryktbar, särskilt sedan han 1677 antagits till hovimitatör. Flera av B:s miniatyrer, bl.a. ett porträtt av Nicodemus Tessin d.y., ingår i de Sinebrychoffska samlingarna i Hfrs. Hans Thesaurus nummorum sueo-gothicorum (1691) var ett pionjärarbete inom svensk myntvetenskap. (E. Aspelin, E.B., 1896; Heraldica Fennica, 1979)Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
Brenner uppgjorde ritningarna till Sankta Birgitta kyrkan. Nykarleby kyrka av år 1708 av Lars Pettersson, innehåller en hel del bilder.