Erik Cainberg 1771—1816


Cainberg
, (tid. Kaino) Erik (f. 4/9 1771 Nedervetil, d. 31/3 1816 Åbo), skulptör. C. kom i början av 1700-t. till Stockholm, där Sergel blev hans lärare och gynnare, men C. hemföll åt ett oregelbundet liv och kunde inte infria de rika löften han gett. Hans arbeten har till största delen försvunnit i obekanta öden, varför hans konstnärliga gärning i huvudsak endast kan bedömas efter de sex reliefer han efter sin återkomst till hemlandet 1813 utförde för akademihuset i Åbo.

[1. Väinämöinen spelande kantele,
2. St Henrik döpande finnarna vid Räntämäki,
3. Gustav I jämte prins Johan mottagande finska bibelöversättningen av Agricola,
4. Kristina undertecknande universitetets fundationsbrev,
5. Grundstenen lägges till universitetsbyggnaden,
6. Alexander I besöker Åbo Akademi.]

I dem framställdes för första gången motiv ur den finska myten i bild, på samma gång som de avspeglar den fritt antikiserande riktning som Sergel företrädde. Fastän C. kallats Finlands förste moderne skulptör fick han inte någon betydelse som verklig banbrytare för skulpturen i vårt land.


Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
En porträttmedaljong utförd av Cainberg finns i Kyrkobyggaren Jacob Rijf av Håkan Ahlnäs.
Erik Cainberg av William Wik.
(Rev. 2018-10-05 .)