Robert Castrén 1851—1883


Castrén, Robert (f. 16/8 1851 Hfrs, d. 30/8 1883 Degerö), publicist och historiker, fil. kand. 1873 (jur.kand. 1879), son till Mathias Alexander C. Han deltog 1876 i grundandet av Finsk Tidskrift, vars redaktion han tillhörde till sin död, och övertog 1882 redaktörskapet för Helsingfors Dagblad, som han medarbetat i sedan 1872. Som historiker ägnade sig C. åt utforskandet av relationerna mellan Ryssland och Finland, bl.a. i arbetet Finska deputationen 1808—09 (1879). Han var ledamot av borgarståndet vid 1882 års lantdag och tillhörde där den liberala meningsriktningen.


Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
L. var stadens representant vid 1882–1883 års lantdag.
(Inf. 2006-03-26.)