Hilding Ekelund 1893—1984


Ekelund, Georg Hilding (f. 18/11 1893 Kangasniemi), arkitekt. E. verkade 1927—41 som lektor i arkitektur vid Tekniska högskolan, var 1941—49 stadsarkitekt i Hfrs och 1950—60 professor i bostadsbyggnad vid Tekniska högskolan; grundade 1926 egen arkitektbyrå i huvudstaden. E. har gjort en insats särskilt som bostadsarkitekt; den av honom (jte M. Välikangas) utformade Olympiabyn (1940—52) är ett av stadens första moderna bostadsområden med enhetlig punkt- och lamellhusbebyggelse. Han har ritat bostadshus för Helsingfors stads bostadsproduktionskommitté (ca 500 bostäder, bl.a. Åggelby radhusområde 1949—56) och Helsingfors svenska bostadsstiftelse (ca 1 500 bostäder 1957—73) samt utfört ritningar till bl.a. konsthallen (jte J. Eklund, 1928), Tölö kyrka (1929), velodromen (1940) och roddstadion (1940), Sturegatans yrkesskolor (1950—57) m.m. Utanför huvudstaden har E. arbetat bl.a. i Karis. Han har även projekterat Finlands ambassadhus i Moskva (1938).


Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
E. Uppgjorde ett förslag till stadsplan år 1947.