R. R. Eklund 1895—1946


R. R. Eklund 1895-1946 Eklund, Ragnar Rudolf (R. R.) (f. 21/4 1895 Nkby, d. 28/11 1946 Hfrs), författare och journalist. E. slog efter studentexamen 1914 genast in på tidningsmannabanan och var från 1919 anställd vid Svenska Pressens redaktion i Hfrs. Han mottog bestämmande intryck av sin hembygd, den österbottniska kusttrakten, och utvecklade ett starkt personligt författarskap, som tolkade en fin naturkänsla och ett meditativt sinnelag. Debuten skedde 1919 med Jordaltaret, en samling prosadikter, som åtföljdes av ett antal diktsamlingar, den lyriska dialogen Värld från veranda (1934), ett par aforismböcker samt prosaberättelserna Den gåtfulla hästen [skall vara gästen] (1932), Himmelstimran (1937), Liten drömmarpilt (1943) och Ny dag börjar (1945), av vilka de två senare bildade en självbiografisk skildring. (V. Eklund, Jag minns min bror, 1957)


Läs mer:
Poesi och prosa av Eklund.
Debuten omnämnd av Kurre. 1927
Recension av Det unga ögat i Hufvudstadsbladet. 1927
Kommentar av Kurre. 1928
Omnämnd av Kurre. 1937
Först 1938 införskaffade stadsbiblioteket hans dikter.
Kort skickat till R. R. 1939
R. R Eklund 50 år. 1945
R. R. Eklund död av Hagar Olsson. 1946
R. R. Eklunds bisättning. 1946
Vid R. R. Eklunds grav av Mirjam Tuominen. 1946
Minnesruna av J. O. Tallqvist i Svenska Folkskolans vänners kalender. 1947
R. R. Eklund och det österbottniska landskapet av Mirjam Tuominen. 1949
R. R. Eklund i Modern finlandssvensk litteratur av Bengt Malmqvist. 1951
Minnesplatta. 1952
Fotografi av hemgården. 1950-talet
Tal vid avtäckningen av R. R. Eklunds byst vid Vasa svenska lyceum av J. J. Huldén. 1955
Tre Nykarlebyskalder av Lars Schalin. 1956
Jag minns min bror av Vivi Eklund. 1957
Till förf. R. R. Eklunds anförvanter, beundrare av K. J. Frilund i Österbottniska Posten 1958.
Minnessten. 1962
Jag är en annan av Solveig von Schoultz i Författare om författare. 24 finlandssvenska diktarporträtt. 1981
Åttio år finlandssvensk litteratur av Thomas Warburton. 1984
Att vara seende. En studie i R. R. Eklunds författarskap av Torsten Pettersson. 1991
      (Här finns även en diger litteraturförteckning.)
Ekonomisk brist, litterär nödvändighet: R. R. Eklund och arvet av Robert Åsbacka. 1999
Presentation av Till livets slut av Robert Åsbacka. 2019
Mirjam Tuominen (1952) ”Diktarmodern” (porträtt av R. R. Eklunds mor?). I Tema med variationer.

Grå verklighet, gyllne fantasi. Skapandets problematik i R. R. Eklunds aforistiska författarskap av Martin Welander. (Doktorsavhandling vid Helsingfors universitet, disputation den 26 april 2013.)
(Rev. 2023-12-02 .)