Evert Ekroth 1890—1964


Ekroth, Karl Evert (f. 24/10 1890 Nkby, d. 15/11 1964 Hfrs), folkbildningsman. E., som var aktiv inom studentlivet bl.a. som kurator för Vasa nation 1925—36, verkade 1918—21 som lärare i tyska och franska i Jakobstad och var 1929—60 sekreterare i Svenska folkskolans vänner.

Hans namn är intimt förknippat med den finlandssvenska allsången (E. införde allsången i Finland 1938) och den folkliga musiken. E. var en av Finlands svenska sång- och musikförbunds stiftare, tjänstgjorde 1929—54 som dess förste sekreterare och var 1956—64 förbundets ordförande. Han verkade i många år som dirigent för flera körer i Hfrs och var initiativtagare till den finlandssvenska Amerikakörens turné i USA 1960. Ordförande i föreningen Brage 1945—50.


Läs mer:
Minnesruna i SFV-kalendern.
E. donerade medel till statyn Flora.
K. E. Ekroth av Erik Birck.
Alla sidor där Evert Ekroth nämns.

Ragnar Mannil (1996) Evert Ekroth. Allsångens okrönte fader och folkbildare av rang i Pedersöre.
(Inf. 2004-06-10, rev. 2018-03-22 .)