Ingolf Friman 1897–1974

Rufus Ingolf Frima född den 4 april 1897 i Jakobstad, död den 21 november 1974 i Jakobstad. Musiker, författare och jägare.


Från Rafael Olins webbplats.


Friman hade möjligen någon släktkoppling till Nykarleby. Det sas att när han promenerade i staden, bar han alltid kamera med sig, men hade aldrig film i den.


Artiklar av Friman:
Karl XII-karolin vilar under Nykarleby kyrkgolv. 1959
„… Att kyrkor skulle upprättas och folket med flit underrättas …“ 1959
Drag ur Nykarleby historia. 1960
Några historiska reflexioner. 1960
Foto av Friman.
(Inf. 2023-01-07, rev. 2023-01-07 .)