Gardberg, Carl-Rudolf 1898—1972


Gardberg, Carl-Rudolf (f. 9/9 1898 Åbo, d. där 5/10 1972), biblioteksman, fil. dr 1948, far till Carl Jacob G. Han var 1917—22 anställd vid olika bibliotek i Åbo och Hfrs, tjänstgjorde 1925—28 som svensk bibliotekskonsulent och 1929—42 som äldre biblioteksinspektör vid statens biblioteksbyrå. G. återvände 1942 till Åbo Akademis bibliotek, vars ställning som finlandssvenskt nationalbibliotek han befäste som överbibliotekarie 1953—66. Han deltog aktivt i planeringen av bibliotekets nybyggnad (invigd 1958) och upprätthöll intima kontakter med vetenskapliga bibliotek i utlandet. Som forskare ägnade sig G. främst åt boktryckeriets och tidningspressens historia i vårt land; hans största arbete från detta område är det delvis postumt utgivna verket Boktrycket i Finland (3 bd, 1948—73). Erhöll professors titel 1966.


Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
Nykarleby stadsbibliotek 75 år av G.
En bok som tillhört G:s son.
(Rev. 2017-01-07 .)