M I N N E S R U N O R


MERI GRANQVIST


Den 11 juli 1981 avled i Nykarleby efter en långvarig sjukdom folkskollärarinnan Meri Dolores Granqvist, född Björklund, i en ålder av 81 år. Hon var född i Esse den 21 november 1899.

Från kantorsgården i Esse kom Meri Björklund till Ekenäs seminarium strax efter frihetskrigets slut. Hon dimitterades 1923 och fick sin första tjänst vid Norrby folkskola i Kronoby. År 1925 förenades hennes livsöden med läraren Ture Granqvist, och i lärarhemmet föddes många söner och döttrar, av vilka de flesta i likhet med sina föräldrar valde lärarkallet.

Hemmet vid kyrkoby skola hade ogensägligen gett tillräckligt med arbete, men Meri Granqvist tvekade aldrig att ställa sina krafter och sin förmåga till förfogande, då hjälp behövdes. Förutom i den egna skolan undervisade hon tidvis som vikarie i samskolan i Nykarleby. Hon deltog i bygdens liv, ledde marthaföreningens sångkör i Norrby, ungdomsföreningens sångkör i Jutas i många år. Hon hade en välklingande stämma, och uppträdde ofta med solosång vid fester, inte minst då Nykarleby nykterhetsförening stod som arrangör.

Sången och musiken var sålunda ett livsintresse hos Meri Granqvist. Hon var alltid glad, och många är de landsvägsfarande som i det granqvistska hemmet åtnjöt en självklar överflödande gästfrihet. Meri Granqvist var till sin natur generös, en god människa. Som sådan minns hon av sina anhöriga och av många vänner.Ragnar Mannil, Svenska Folkskolans vänners kalender (1982).
Carl-Johan Eriksson tillhandahöll ur Jakobstads stadsbiblioteks referensavdelning.


Läs mer:
Alla sidor där Meri nämns.
(Inf. 2020-01-21, rev. 2020-01-21 .)