Alfred Hackman 1864—1942


Hackman, Alfred Leopold Fredrik (f. 14/10 1864 Viborg, d. 16/1 1942 Hfrs), arkeolog, fil.dr 1906 (jfr släktöversikten). H. disputerade på en avhandling om den äldre istiden i Finland och utförde från 1894 delvis på egen bekostnad utgrävningar av järnåldersgravar samt gjorde sig under flera utlandsresor förtrogen med de stora museerna i Europa. Han anställdes 1892 vid Nationalmuseum som e.o. amanuens, var 1907—17 ordinarie amanuens och 1917—37 intendent. H. var den förste som uttalade den sedermera allmänt vedertagna uppfattningen, att finnarna senast från 100—200 e.Kr. invandrat till v. Finland från Estland. Erhöll professors titel 1926.


Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
H. Grävde ut graven på Helgaberget i Kovjoki.