Ivar Heikel 1861—1952


Heikel, Ivar August (f. 16/1 1861 Nkby lk. [Forsbacka i Kyrkoby], d. 8/10 1952 Hfrs), filolog och lärdomshistoriker, fil. dr 1886, brorson till Henrik H. Han blev 1885 docent i klassisk filologi i Hfrs och var 1888—1926 professor i grekisk litteratur samt 1907—11 och 1920—22 universitetets rektor. I sitt synnerligen omfattande skriftställarskap behandlade H. främst antika ämnen, bl.a. i Platon (1919), Från antikens värld (1920) och Antik livssyn (1930). Som pensionerad ägnade han sig bl.a. åt översättning till svenska av antika klassiker. H., som bevarade sin andliga vitalitet upp i hög ålder, utgav klassisk-filologiska arbeten (bl.a. Grekisk-svensk ordbok till Nya Testamentet, 1934; jte A. Fridrichsen), skrifter i svensk språkvård (bl.a. Stilistik eller handledning i skriftlig framställning, 1929), memoarer (Minnen, 3 bd, 1945—47), en populär biografi över Runeberg (1926), det lärdomshistoriska arbetet Filologins studium vid Åbo universitet (1894) och det stora verket Helsingfors universitet 1640—1940 (1940). I början av seklet utgav han några politiska småskrifter, t.ex. Socialismen (1907). Tillhörde prästeståndet i egenskap av representant för universitetet vid de två sista ståndslantdagarna. (Finländska gestalter IV, 1964)


Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
Småstad i Österbotten i Fosterländsk läsebok av I. A. Heikel. 1891
Professor Ivar Heikel vill ej bli biskop. 1923
Minnen från min barndom och skoltid, första delen i H:s memoartrilogi. 1945
Aurora Heikel. Släktkrönika av Helmi Wecksell.
Prof. I. A. Heikel 90 år i Österbottniska Posten. 1950
Minnesruna i SFV-kalender. 1957
Några ord om H. i Lägre elementarskolan av Erik Birck. 1980
(Rev. 2023-06-06.)