Tea Helenelund 1917[—2010]

Helenelund-Suominen, Tea Regina Emilia (f. 18/2 1917 Solf), skulptör, fil.mag. 1954. H. studerade 1944—47 vid Finlands konstakademis skola, var 1952—57 amanuens vid Österbottens museum och 1957—74 läroverkslärare. Bland hennes arbeten märks ett flertal minnesmärken över svenskösterbottniska författare och kulturpersonligheter. H. har även utfört ett stort antal medaljer.


Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
H. utformade bronsreliefen av Josef Herler och bronsbysten av Joel Rundt.
(Rev. 2020-06-05 . )