M I N N E S R U N O R


ROLF HERLER


Den 7 mars 1977 avled skolföreståndaren Rolf Herler i Nykarleby. Han var född den 1 februari 1908 i Helsingfors och vid sin död sålunda 69 år gammal.

Efter studentexamen ägnade sig Herler först åt teologiska studier och verkade som kyrklig ungdomsledare i Helsingfors. Hans starka intresse för det växande släktet förde honom sedan till Nykarleby seminarium där han blev folkskollärare 1945. Under en sexårsperiod arbetade han först inom Finlands Röda Kors, där han var verksamhetsledare i Svenska Österbottens distrikt 1945—51. Från sistnämnda år till sin pensionering 1975 verkade han som folkskollärare i Paipis i Sibbo. I Sibbo var Herler också kommunalt engagerad, sparbanksprincipal och verksam inom Lions-organisationen.

Med åren kom Herlers intresse för Nykarlebynejden bli alltmer framträdande. Inom Nykarlebygillet i Helsingfors verkade han med entusiasm för olika projekt, bl.a. för resandet av skalden Joel Rundts staty. Med omsorg och pietet restaurerade han sin gård vid Gustav Adolfsgatan i Nykarleby, och under den korta pensionärstiden där ägnade han sig helhjärtat åt vården av stadens minnen genom museiföreningen, som grundats av Josef Herler. Strax före sin bortgång utsågs han till intendent för det nygrundade skolmuseet i Anders Svedbergs gamla folkskola i Storsved i Munsala.

Rolf Herlers hängivenhet för Österbotten och hans uthålliga praktiska verksamhet inom hembygdsvården skall länge ihågkommas bland dem som fick vara med vid förverkligandet av hans projekt och idéer.


Ragnar Mannil, Svenska Folkskolans vänners kalender (1978).
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Herlers gård.
Lovord av Johannes Åbonde.
Länkar till texter av H. finns under Prosa.
Iinitiativtagare till insamlingen för statyn Flora.
Herler i Elevmatrikel i Nykarleby folkskolseminarium 1873—1957 av Hans von Schantz. 1958
Initiativtagare till byst av Mikael Lybeck (en annan byst), men kriget kom emellan och bysten blev en minnestavla på väggen vid De gamlas hem.
En flygolycka och följderna av den.
(Inf. 2005-02-27, 2023-02-13 .)