Emil Kjellberg 1873—1945


Kjellberg, Emil Alexander, * 11.9 1873 i Korsholm. Gift 1900 med Senna Josefina Öhman. Dimitterad 1899. — Lärare i Kovjoki, Nykarleby landskommun i 41 år. Pension 1940. Ordförande i kommunalfullmäktige, kommunalnämnden och vårdnämnden i Nykarleby landskommun. Ordförande i Kovjoki ungdoms- och nykterhetsförening. — † 15.2.1946.


Hans von Schantz (1958) Nykarleby folkskolseminarium. Matrikel 1873—1957.


Läs mer:
Minnesruna i SFV-kalender.
Kovjoki ungdomsförening 1903—1933. En minnesskrift av Kjellberg.
K. var körledare vid Sångfesten 1928.
Kjellbergs villa.

Alla sidor där Kjellberg nämns.
(Inf. 2005-09-11, rev. 2022-04-02 .)