Johannes Klockars 1867—1932


Klockars, Johannes
(f. 7/9 1867 Malax, d. 20/10 1932 Hfrs), folkbildare och nykterhetsman, fil.kand. 1893. K. grundade 1888 den första svenska ungdomsföreningen i Finland, var 1891—1918 föreståndare för Kronoby folkhögskola och 1920—26 huvudredaktör för Vasa-Posten. Han var riksdagsman (sfp) 1924—27; tjänade nykterhetens sak bl.a. som ordförande för Finlands svenska nykterhetsförbund 1912—32, redigerade även nykterhetstidningarna Balder (1899—1910) och Fram (1911—32). K. blev 1927 föreståndare för centralbyrån för det nygrundade Finlands svenska landskommuners centralförbund. Erhöll kommunalråds titel 1920.


Uppslagsverket Finland (1983).


Läs mer:
Minnesruna över sonen och nykarlebybon Bertel Klockars.
Gösta Ågren refererar till verk av K. i Nykarlebymålet Ett språkeri.