Ernst Knape 1873—1929

Knape, Ernst
Viktor (f. 8/7 1873 Gkby, d. där 23/2 1929), läkare och författare, med. o. kir. dr 1902. K. var 1902—08 stadsläkare i Nykarleby och därefter i Gamlakarleby samt från 1912 docent i oftalmologi [specialist på ögonsjukdomar] vid Helsingfors universitet. Han debuterade 1907 med diktsamlingen Akvareller, som följdes av flera andra. Kända är K:s visor till gamla folkmelodier, t.ex. visan om Ann-Mi, med vilken han gav ett gripande uttryck åt vemodet inför förgängelsens gåta. I sina noveller, bl.a. i samlingen Österbottningar (1916), skildrade han skarpögt den svenskösterbottniska befolkningens förhållanden.

K. publicerade även romanen Erik Falander (1925) med motiv från den finländska industrialismens frammarsch i seklets gryning.


Uppslagsverket Finland (1983).


Läs mer:
Recension av Akvareller av R. F. v. Villebrand. 1908
K. höll tal vid minnesfesten som högtidlighöll 100 års minnet av slaget vid Juthas. 1908
Notis i Österbottniska Posten om att Knape beviljats avsked. 1908
Recension av Vid korsvägen. 1921
Minnesruna av Karl Bruhn. 1929
Minnesruna i Österbottniska Posten. 1929
Minnesruna av J. J. Huldén, Där är vägens mål. 1929
Ernst V. Knapes minne. 1939
Minnesstenen i Karleby. 1939
Knapes gård. 1957
Åttio år finlandssvensk litteratur av Thomas Warburton. 1984
Några ord av Gertrud Wichmann. 1986
Poesi av Knape, bland annat den vackra dikten Nykarleby.

Ladda ner Vid korsvägen från Kungliga biblioterket.
(Rev. 2023-03-05 .)