Ernst Knape 1873—1929

Knape, Ernst
Viktor (f. 8/7 1873 Gkby, d. där 23/2 1929), läkare och författare, med. o. kir. dr 1902. K. var 1902—08 stadsläkare i Nykarleby och därefter i Gamlakarleby samt från 1912 docent i oftalmologi [specialist på ögonsjukdomar] vid Helsingfors universitet. Han debuterade 1907 med diktsamlingen Akvareller, som följdes av flera andra. Kända är K:s visor till gamla folkmelodier, t.ex. visan om Ann-Mi, med vilken han gav ett gripande uttryck åt vemodet inför förgängelsens gåta. I sina noveller, bl.a. i samlingen Österbottningar (1916), skildrade han skarpögt den svenskösterbottniska befolkningens förhållanden.

K. publicerade även romanen Erik Falander (1925) med motiv från den finländska industrialismens frammarsch i seklets gryning.


Uppslagsverket Finland (1983).


Läs mer:
Knapes gård.
Minnesruna av Karl Bruhn.
Minnesruna i Österbottniska Posten.
Åttio år finlandssvensk litteratur av Thomas Warburton.
Poesi av Knape, bland annat den vackra dikten Nykarleby.
K. höll tal vid minnesfesten som högtidlighöll 100 års minnet av slaget vid Juthas.
Där är vägens mål av J. J. Huldén.
Notis i Österbottniska Posten om att Knape beviljats avsked.
Minnesstenen i Karleby.
Några ord av Gertrud Wichmann.
Ernst V. Knapes minne.
(Rev. 2015-01-15 .)