Hjalmar Krokfors 1904—1981


Krokfors, Hjalmar Eugen (f. 19/10 1904 Kronoby, d. 22/11 1981 Karis), författare, bror till Annie K. Han var 1926—50 folkskollärare i Österbotten och undervisade 1950—68 i kristendom och psykologi vid Pargas svenska samskola. K. debuterade 1937 med diktsamlingen Gränsmark, som präglades av en vildmarksromantik något påminnande om Dan Anderssons, och gav därefter uttryck åt sin finstämda naturkänsla i Syn av segel (1949), Någon ropade (1958), Varför så orolig (1974), Hav och himmel (1979) m.fl. diktsamlingar. Den kristna tron och människan hör till det centrala i hans ursprungligen episkt mångordiga diktning, senare ersatt av en ordknapp lyrik utan åthävor. Gift med författaren Viola Renvall från 1936; tillsammans med henne utgav han 1980 den religiösa diktantologin I alla sammanhang.


Uppslagsverket Finland (1983).


Läs mer:
Porträtt av Krokfors finns i Minnen från ett svunnet Nykarleby av Nelly Fågelbärj.
Krokfors omnämns i Ant han dansa med mej, ett inlägg i debatten om den nya tvättinrättningen.
Juni av Ulla Sjölind.
Omnämnd av Kurre. 1937
Krokfors i Elevmatrikel i Nykarleby folkskolseminarium 1873—1957 av Hans von Schantz. 1958.
Vid Nykarleby seminariums 75-års jubileum av Hj. Krokfors.
(Rev. 2023-02-15 .)