Karl Gabriel Leinberg 1830—1907


Leinberg,Karl Gabriel (f. 8/2 1830,  Åbo, d. 31/10 1907 på resa t. Sthlm), skolman och historiker, fil.kand 1853, teol.kand. 1868. L. var 1856—68 föreståndare för Helsingfors privatlyceum och 1868—95 direktor för Jyväskylä seminarium. Han utövade ett omfattande historiskt skriftställarskap, främst gällande skolväsendet och kyrkan. Bland L:s skrifter märks Handlingar rörande finska kyrkan och prästerskapet, (7 bd,  1892—1907) och Handlingar rörande finska skolväsendets historia under 16:de, 17:de och 18:de seklen (4 bd, 1884—1901). Han erhöll professors titel 1884 och blev 1897 fil.dr. h.c.


Uppslagsverket Finland (1983).


Läs mer:
Ännu något om och med anledning af ”Skolan i Nykarleby” av L.
(Inf. 2012-04-22, rev. 2012-04-22 .)