Aleko Lilius 1890—1977


Lilius, Aleko (f. 2/4 1890 P:burg, d. 24/6 1977 Hfrs), affärs- och tidningsman, skriftställare. L. verkade före och under första världskriget som affärsman bl.a. i hemlandet. På 1920- och 30-t. var han korrespondent för flera amerikanska och europeiska tidningar i Fjärran östern och Afrika; bodde på 1950-t. i Marocko. Han levde från 1958 i Hfrs, på äldre dagar sysselsatt bl.a. med måleri. Utgav sjutton böcker, bland dem den tidstypiska novellen Herr C.G:s politiska affärer (1919) och de underhållande memoarverken Ung man i farten (1956) och Ett herrans liv (1957).


Uppslagsverket Finland (1983).


Läs mer:
L:s berättelse om när han köpte Nykarleby järnväg.