Axel Lindholm 1911—1988
Axel Lindholm 1911-1988.
Axel Lindholm föddes i Petalax den 25 maj 1911; bodde några år i Nykarleby. Staden blev den käraste platsen för honom. Han blev student i Kristinestads samskola 1931. Studerade vid Helsingfors universitet. Blev magister i historia och de Nordiska språken. Verkade som lärare i Helsingfors i 30 år. 5 år var han i kriget. Avled den 2 juli 1988.


Dotern Majlis Lindholm i augusti 2002.


Böcker:
- Vid älven, 1965
- Aforismer, 1971
- Aforismer II, 1978
- I kyrktuppens hägn, 1979
- Barndomsland 1980
- Så, sa 1981
- Mietelmiö, 1981
- Mot aftonen, 1983

Manuskript:
- Ot-roligt men sant, 1972
- Psalmer och sånger, 1975
- Tre skådespel
- m.m.


Läs mer:
Lindholm var medlem i Nykarlebygillet i Helsingfors.