Matts Edvard Nyberg

På måndagen avled i sitt hem på Smedsbacka i en ålder av 77 år, pensionerade skogsvakten Matts Edvard Nyberg.
     Matts Nyberg var född och uppvuxen i Nykarleby. Redan som 17-åring lämnade han hemmet för att taga sig fram på egen hand. Sina första lärospån som sjöman gjorde han ombord på Nykarleby barken USKO. Han mönstrade på 1883 på Torsöfjärden, men redan vid Doggerbank i Nordsjön förliste Usko. Ännu ett skeppsbrott var Nyberg med om. I över 20 år seglade han på haven, för det mesta under engelsk och norsk flagg. 1904 sade han farväl åt sjömanslivet och antogs till brandvakt i hemstaden. Efter att ha genomgått en kortare kurs antogs Mats Nyberg följande år till banmästare på stadens järnväg. Samtidigt tjänstgjorde han ett år som extra lokförare och från 1905 även som stadens skogsvakt. Denna befattning innehade Nyberg till 1929, då sonen övertog sysslan, varefter han själv ännu verkade som arbetsledare i stadens tjänst till år 1936, då han efter fyllda 70 år avgick med pension.
     Matts Nyberg var en av stadens trotjänare. Punktlig, noggrann och med sällsport intresse skötte han sina åligganden. Han kände till minsta fläck i stadens skogar och räknade aldrig stegen eller arbetsdagens längd. Aldrig var det fråga om extra ersättning, fast dagen ibland räknade ända till femton timmar. En man av den gamla goda stammen har gått bort, en väl utnyttjad arbetsdag är slut.


Österbottniska Posten nr 52/1943.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.

 På baksidan står det ”Matts Edvard Nyberg 70 år 18.3.1936.” Förstoring.
(Inf. 2013-09-20.)


Stig Haglund tillhandahöll.


Läs mer:
Usko.
Hustrun.
Några ord av Karl Wenelius.
Nyberg i Smeds i Soklot.
Minnestavla över sonen Karl Nyberg.
Matts bodde också på Källbacken.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2008-01-16, rev. 2022-12-30 .)