Daniel Nyblin 1856—1923


Nyblin, Daniel (f. 30/6 1856 Drammen, Norge, d. 19/7 1923 Hfrs), fotograf. N. erhöll 1876 anställning hos en danskfödd fackman på området, där han kom att göra en i flera avseenden banbrytande insats. Han var bl.a. initiativtagare till Amatörfotografklubben i Hfrs (jfr fotokonst) och har därför kallats "den finländska fotokonstens fader". Hans företag ombildades 1904 till dels aktiebolaget Atelier/Valokuvaamo N., dels aktiebolaget Finska fotografiska magasinet, sedan 1956 Foto-Nyblin Oy/Ab. Detta som minuthandel i fotobranschen och har affärer på ett dussin orter. Antalet anställda var 1981 150.


Uppslagsverket Finland (1983).


Läs mer:
N. gjorde ritningen till Monumentet över slaget vid Juthas.