John Nylund 1885—1940

Nylund, John
Eliel (f. 2/5 1885 [skall vara 1880] Nkby, d. 27/2 1940 Hfrs), affärsman. N. vistades 1903—04 i USA, grundade 1911 egen textilaffär med postorderförsäljning i Vasa och flyttade 1918 sin rörelse till Hfrs, där den arbetade som partiaffär för både inhemska och utländska industrialster. 1933 öppnade han enhetsprisaffären Tempo, den första i landet, som 1939 fick en filial i Tfrs och nedlades 1976. (O. Nikula, J.N., 1943)


Uppslagsverket Finland (1983).


Läs mer:
Första kapitlet ur ”John Nylund. En minnesskrift över John Nylunds liv och verksamhet” av Oscar Nikula handlar om hans uppväxt.
Minnesruna i Österbottniska Posten.
Nylund donerade medel till bl.a:
- Topeliusbysten och statyn Flora.
- De Gamlas Hem.
- Folkhälsans sommarkoloni vid Roparsand.
- Folkhälsans sommarkoloni vid Roparsand.
- Folkhälsans sommarkoloni vid Roparsand.
- Nykarleby samskola.
- Framtagning av målningarna på läktarskranket.
- Prästkappa.
(Rev. 2023-02-05 .)