Johannes Nyström 1880—1948


Nyström, Johannes (f. 29/7 1880 Nedervetil, d. 10/10 1948 Jstad), folkhögskolföreståndare. N. utexaminerades 1902 från Nykarleby seminarium; avlade prästexamen som politisk emigrant i Amerika, där han vistades fram till 1920. Han byggde som föreståndare under åren 1920—47 med energi upp Kristliga folkhögskolan i Nykarleby, som vid hans frånfälle var landets största svenskspråkiga folkhögskola. (G. Björkstrand, J. N., 1981)


Uppslagsverket Finland (1983).


Läs mer:
Hyllad 60-åring. 1940
Minnesruna av Runar Hedberg. 1949
Nyström i Kristliga folkhögskolan i Nykarleby 1920—1950. 1951
Nyström i Elevmatrikel i Nykarleby folkskolseminarium 1873—1957 av Hans von Schantz. 1958.
Kristliga folkhögskolan i Nykarleby femtio år av Runar Hedberg. 1971
Kristliga folkhögskolan av Erik Birck. 1988
Nyströms villa.
Alla sidor där Nyström nämns.
(Rev. 2023-02-19.)