Lars Pettersson 1918[—1993]


Pettersson, Lars Karl Johan (f. 12/8 1918 Ruovesi, [d 4/4 1993 Hfrs]), konsthistoriker, fil.dr 1951, professor i konsthistoria vid Helsingfors universitet 1951—81. P. har gett viktiga bidrag till kännedomen om Sveaborgs arkitektur (var 1944—45 o. 1949—51 intendent vid Sveaborgs museum) och publicerat några arbeten om karelsk träkyrkoarkitektur, äänisniemen kirkollinen puuarkkitehtuuri (1950) och Die kirchliche Holzbaukunst auf Der Halbinsel Zaoneze in Russisch-Karelien (1950). Kyrkobyggnadskonsten och det kyrkliga måleriet under 1600- och 1700-t. samt Finlands empire-arkitektur har han vidare skärskådat i ett flertal publikationer, t.ex. Hailuodon palanut kirkko ja sen maalaukset (1971). P. har innehaft talrika förtroendeuppdrag inom fornminnesvården, bl.a. ordförandeskapet i Finska fornminnesföreningen 1968—73.


Uppslagsverket Finland (1983).


Läs mer:
Nykarleby kyrka av år 1708 av Petterson ur Svenska Österbottens Historia del V.
Fler artiklar av Petterson ur Svenska Österbottens Historia del V.