Gerda Qvist 1883—1957
Qvist, Gerda Franziska (f. 14/8 1883 Hfrs, d. där 5/9 1957), medaljkonstnär. Q. studerade i början av seklet vid Finska konstföreningens ritskola och erhöll även undervisning av C.E. Sjöstrand och Felix Nylund samt av J.E. Lindberg i Stockholm. Hon började från 1908 uteslutande syssla med medaljer, vilket var unikt i finländskt konstliv, och var under en lång tid den främsta i landet på detta område. P. modellerade 1917—50 inemot 150 medaljer (varav en tredjedel gjutna; i dem gav Q. sitt bästa, medan de präglade medaljerna låg mindre väl för hennes hand). Hennes arbeten kännetecknas av kärv formgivning och originellt symbolspråk; bland dem märks medaljer över Porthan, Sibelius, Sophie Mannerheim, Edelfelt, Runeberg, Tolstoj och Amundsen, jubileumsmedaljer över Nokia bruk och Fiskars bruk samt Svenska litteratursällskapets pris.


Uppslagsverket Finland (1983).


Läs mer:
Medalj över Zacharias Topelius av Qvist.
Medaljkonst i Uppslagsverket Finland.
(Inf. 2006-01-13.)