Oskar Rancken 1824—1895


Rancken, Johan Oskar Immanuel (f. 23/1 1824 Bjärnå, d. 30/3 1895 Vasa), skolman och historisk skriftställare, fil. dr 1853. R. var 1854—87 lektor i historia och geografi vid Vasa gymnasium, sedermera svenska lyceet i Vasa, och verkade 1865—72 och 1874—76 som läroverkets rektor. En stor del av hans skrifter berör personer och händelser från 1808—09 års krig, t.ex. Fänrik Ståls hjeltar och skådeplatsen för deras bragder (1864), Bonderesningen i svenska Österbotten 1808 (1882), m.fl. Bland övriga arbeten märks Från Anjala förbundets tid (I—II, 1885—86). R. intresserade sig även för folkdiktning (se d.o., del 1, sid. 382).


Uppslagsverket Finland (1983).


Läs mer:
Ivar A. Heikel nämner R. i Minnen från min barndom och skoltid.